Waarom veel winkelmanagers altijd achter de feiten aanlopen

Het vuur uit je sloffen

Misschien herken je dit wel. Hoewel je het vuur uit je sloffen loopt om alles voor elkaar te krijgen blijven er dingen misgaan. Je hebt het gevoel dat je continue brandjes aan het blussen bent. Als je eerlijk naar jezelf kijkt kun je maar één ding vaststellen: wat je ook doet, je blijft achter de feiten aanlopen.

Wees gerust, je bent echt niet de enige. Het is een gegeven dat veel supermarktmanagers klagen over hoge werkdruk, je staat dus niet alleen.

Maar hoe komt dat toch? Waarom krijg je nooit echt grip op de situatie en is er telkens iets nieuws waar je aandacht voor wordt gevraagd?

Er zijn een paar oorzaken die, als je ze herkent, eenvoudig te verhelpen zijn. Het vervelende van de oorzaken is dat ze elkaar versterken wanneer ze niet worden opgelost.

Oorzaak 1: Gebrek aan structuur

Een veel voorkomend probleem is dat de basis niet op orde is. Iedereen doet z’n best en pakt datgene op dat het meest urgente lijkt. Daardoor ontstaat er geen structuur, eerder chaos omdat niemand precies weet wat er van ze verwacht wordt. Heel zwart/wit gezegd: iedereen doet maar wat. Met de beste bedoelingen, maar de structuur is ver te zoeken.

Oorzaak 2: Gebrek aan inzicht

Een andere veel voorkomende oorzaak is gebrek aan inzicht. Zelfs als processen duidelijk omschreven zijn en bekend bij het personeel is het niet bekend wat er gedaan is en wat er nog gedaan moet worden. Vaak worden checklists gebruikt, maak omdat die niet verder komen dan de afdeling is het lastig om goed inzicht te krijgen en te houden in de stand van zaken.

Oorzaak 3: Gebrek aan communicatie

Communicatie is key in elke organisatie, zo ook in de supermarkt. Wanneer er onvoldoende aandacht wordt besteed aan communicatie gaat er van alles mis. Belangrijk hierin is te onderkennen dat communicatie geen eenrichtingsverkeer is. Alleen communiceren wat er wordt verwacht en wat er moet worden gedaan is onvoldoende. Wanneer er niet terug wordt gemeld wat er is gedaan, welke issues er zijn en wat er (nog) niet is gedaan gaat het uiteindelijk hopeloos mis en komen er allerlei issues tevoorschijn die al, als ze eerder bekend zouden zijn, in veel gevallen hadden kunnen worden voorkomen.

Herken je punten die in jouw organisatie verbeterd kunnen worden?

Download onze GRATIS Quickscan

Om je op weg te helpen hebben we een Quickscan ontwikkeld. 

Met deze Quickscan kun je ZELF ontdekken waar je snel verbeteringen kunt realiseren.

Vul hieronder je naam en email adres in en we sturen de Quickscan DIRECT naar je toe.

Sluit Menu