De app

De digitale checklist in de supermarkt

In veel supermarkten worden nog papieren lijsten gebruikt om taken af te strepen of controles vast te leggen. Cymbra vervangt al deze lijsten in een app. Met deze app kunnen medewerkers in de supermarkt makkelijk:

  • Zien wat de dagelijkse taken zijn
  • Aangeven dat de taak gedaan is
  • Gegevens invoeren bij de taken

Het dashboard in de app geeft de manager en de medewerkers inzicht in de stand van zaken en kan issues in de dagelijkse planning snel inzichtelijk maken.

Actuele management informatie op de telefoon

Om zo snel mogelijk inzicht te krijgen en de prestaties te kunnen vergelijken met voorgaande dagen, wordt een real-time overzicht in de app gegeven. Hiermee zijn prestaties per afdeling en per medewerker dagelijks te bekijken. Acute situaties worden direct zichtbaar en maken snel ingrijpen mogelijk.

Over langere perioden kan het overzicht helpen bij het beoordelen van teams en personen. Hiermee kan de prestatie van de hele winkel zichtbaar worden en kan verbetering concreet worden gerealiseerd.

Vastlegging van kwaliteitscontroles (HACCP)

Voor de dagelijkse vastlegging van o.a. temperatuur, schoonmaakactiviteiten etcetera is het van belang dat de gegevens goed bewaard blijven. Hiervoor wordt vaak nog papier gebruikt, dat vervolgens veel kastruimte in beslag neemt om aan de bewaarvoorschriften te voldoen.

En het vastleggen van deze informatie kost tijd. Tijd die kostbaar is.

Met de Cymbra app kunnen medewerkers snel de benodigde gegevens vastleggen. Zo veel mogelijk informatie (zoals datum, tijd, wie voert de meting uit) wordt vooraf ingevuld. Alleen de echte informatie wordt nog door de medewerker ingevoerd. Vervolgens worden alle gegevens veilig opgeslagen in de cloud. En daar blijven ze ook, totdat ze niet meer bewaard hoeven te worden.

Door het gebruik van Amazon Web Services, met verschillende datacenters in Europa, gebruiken wij State-of-the-Art technieken om de data veilig op te slaan.

Toch ook graag de resultaten op papier bewaren? Dat kan ook, per email kunnen de rapporten in PDF formaat worden opgestuurd.

Meer interesse in de mogelijkheden? Neem contact op met Cymbra!